Ratnieki Juris 600 x 360Lauku atbalsta dienesta Austrumlatgales reģionālā Lauksaimniecības pārvalde ir apstiprinājusi projekta pieteikumu „Tautas tērpu un apavu iegāde Ratnieku tautas nama vidējās paaudzes deju kolektīvam „Juris”( Nr.17-01-AL15-A019.2202-000059), kas tika iesniegts ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.gadam apakšpasākuma 19.2.”Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2.”Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros, biedrības „Rēzeknes rajona kopienu partnerība” izsludinātajā LEADER projektu konkursā.

 

Čornajas pagasta Ratnieku tautas nama vidējās paaudzes deju kolektīvs” Juris” sāka darboties 2017.gada janvārī un ar savu mīlestību pret deju ir spējuši ielīksmot ne vienu vien sirdi. Kolektīvam savu tautas tērpu nav, bet, pateicoties Kaunatas tautas nama vidējās paaudzes deju kolektīvam, kuri uz laiku aizdeva savus vecos tērpus, Ratnieku t/n deju kolektīvs varēja uzstāties pašmāju organizētajos pasākumos, kā arī uzstāties Rīgas brīvdabas muzejā, Rēzeknes novada dienās Ančupānu ielejā, piedalījās deju svētkos Viļānos, Maija svētkos Rēzeknes parkā, piedalījās Latgales novadu svētkos Daugavpilī, deju skatē Rēzeknē.

 

Pašreiz kolektīvā darbojas 23 dejotāji. Lai kolektīvs turpinātu pastāvēt un darboties, ir nepieciešams iegādāties tautas tērpus, jo pasākumos kolektīvus vērtē gan pēc profesionālā līmeņa, gan pēc tautas tērpu krāšņuma.

 

Projekta ietvaros paredzēts iegādāties tautiskos austos svārkus, sieviešu vestes, sieviešu garos linu kreklus, vīriešu bikses, vestes, linu kreklus, sieviešu kurpes un vīriešu zābakus. Iegādātie tērpi ļaus kolektīvam piedalīties dažādos kultūras pasākumos, kā arī dejotājiem veicinās piederības apziņu kolektīvam un dejotprieku, tādējādi dažādojot Čornajas pagasta un tuvējo pagastu iedzīvotājiem pieejamos kultūras pasākumus un nodrošinot tautisko deju tradīciju saglabāšanu. Turklāt deju kolektīvs “Juris” ar savu sniegumu priecēs ne tikai pašmāju skatītājus, bet arī piedalīsies Vispārējos latviešu Dziesmu un deju svētkos Rīgā.

 

Projekta vadītāja - Vija Jeršova

 

Logo rakstiem 600 x 89