foto Razna Plus 600 x 395Kaunatas pagasta TN jauniešu deju kolektīvam “Rasa” un tā vadītājai Allai Silovai ir priecīgs noskaņojums par biedrības “Rāzna Plus” iesniegtā projekta atbalstu! Tieši šim kolektīvam, gatavojoties Vispārējiem Dziesmu un Deju svētkiem un Latvijas simtgadei, projekta realizācija par jaunu tērpu iegādi ir liels un gaidīts notikums.

 

Projekta mērķis ir priekšstata nostiprināšana par autentisko Ziemeļlatgales Abrenes tautas tērpu, tā valkāšanas kultūru un tradīcijām, sekmēt nemateriālajā mantojuma saglabāšanu un attīstīšanu savā pagastā, novadā un Latvijā. Tieši Abrenes tautas tērps asociējas ar jauniešu tērpu, līgavas tērpu un tiek nemitīgi izmantots deju uzvedumos kā vizuālais tēls ar dziļu dzīvesziņas filozofisko pamatu.

 

Kaunatas TN jauniešu deju kolektīva “Rasa” darbības uzturēšanai paredzēts iegādāties autentiskus Ziemeļlatgalei raksturīgus 9 vīriešu un 9 sieviešu Abrenes tautas tērpa pamata daļas (brunčus, blūzes, vestes, mēteļus, bikses).

 

Projekta Nr.17-01-AL15-A019.2202-000042 “Nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšana: Abrenes tautas tērpu iegāde Kaunatas jauniešu deju kolektīvam “Rasa”” pieteikums tika iesniegts biedrības “Rēzeknes rajona kopienu partnerība” izsludinātā ELFLA LEADER projektu konkursa ietvaros, un 2018.gada 2.februārī ir saņemts Lauku atbalsta dienesta lēmums par tā apstiprināšanu. Projekta realizācijas termiņš ir 2019.gada 1.februāris.

 

Projekta attiecināmās izmaksas ir EUR 4995,00, no kurām publiskais 90% finansējums sastāda– EUR 4495,50 un Kaunatas pagasta 10% līdzfinansējums – EUR 499,50.

 

Projekta vadītāja Janīna Kairiša
Allas Silovas foto

 

 

Logo rakstiem 600 x 89

 

Ilustratīvs foto no interneta resursiem