Ieludz Austra 600 x 295Februāra sākumā notika jauniešu deju kolektīva “Austra” organizētais Meteņdienas sadancis ar sadraudzības kolektīviem.

 

Koncertā deju kolektīvi izdejoja dejas no šogad gaidāmo Latvijas simtgades Dziesmu un deju svētku repertuāra. Skatītāji izbaudīja fantastisku koncertu, kas izcēlās ar augstvērtīgo dejas izpildījumu un dejotāju radīto atmosfēru. Koncertam ir gaidīta un īpaša tradīcija, satiekot sen neredzētus draugus, izdejojot iemīļotas dejas un izbaudot lielisko pēc koncerta dejotāju balli.


Visas paražas liecina, ka Metenis visticamāk bijis Jauna gada sākums. Šajā dienā liela uzmanība veltīta dažādām jautrām, mazliet pat bērnišķīgām izdarībām. “Austra” ar citiem deju kolektīviem un viesiem pavadīja šo dienu sportiskās sacensībās. Ievērojot senās tradīcijas, Meteņos kā labas ražas priekšnoteikums bija tālā braukšana ciemos. Tāpēc dejotāji devās projām no pilsētas uz zirgu stalli “Mežakmeņi”, kur vizinājās zirgu pajūgā un kamanās. Kolektīvi sacentās sportiskās aktivitātēs, gāja rotaļās, cienājās ar pankūkām un siltu tēju. Jautri un veselīgi pavadot laiku, dejotāji mājupceļā devās lepni un ar gandarījuma sajūtu. Pēc grafika sekoja mēģinājumi un svinīgais koncerts, kas kopā pulcēja tautas deju kolektīvus:


• d.k. “Pastalnieki” no Ērgļiem
• j.d.k. “Dziga” no Rēzeknes
• TDA “Laismeņa” no Daugavpils
• j.d.k. “Pipareņš” no Nagļiem
• v.d.k. “Stabulnieki”no Stabulniekiem
• d.k. “Talderi” no Preiļiem
• j.d.k. “Austra” un ”Austras studija” no Viļāniem.

 

Pasākums tika organizēts projekta Nr. 17-01-AL 15-AO 19.2202-000021 “Audzi “Austra” ietvaros, kas tika iesniegts biedrības “Rēzeknes rajona kopienu partnerība” izsludinātajā ELFLA LEADER projektu konkursā. Īstenojot šo projektu, biedrība “Dzīvot radoši” papildināja Viļānu kultūras nama jauniešu deju kolektīva “Austa” esošos tautu tērpu komplektus, iegādājoties puišiem mēteļus (muduraiņus) un zābakus, savukārt meitenēm –vilnas plecu lakatus. Projekta kopējās izmaksas ir 4299.60 EUR, t.sk. publiskais (ELFLA) finansējums 3869.64 EUR un Viļānu novada pašvaldības līdzfinansējums 429.96 EUR.


Jeļena Litvjakova
sabiedrisko attiecību speciāliste

 

Logo rakstiem 600 x 89