Pašvaldība aktīvi plāno turpmāko investīciju piesaisti, kas nodrošinātu ēkā zinātniski pētnieciskā centra darbību, kā arī pieguļošās teritorijas sakārtošanu – dabas takas izveidi, āra laboratorijas ierīkošanu praktiskām izglītojošām nodarbībām un eksperimentu veikšanai.


Viens no projekta uzdevumiem ir ne tikai veikt degradētās ēkas pārbūvi, bet arī izveidot tajā Dabas draugu radošo pētniecības centru „Dadzis”, tādējādi Viļānu novada bērniem un jauniešiem piedāvājot jaunas un daudzveidīgas sabiedriskās aktivitātes. Jau šobrīd norit pārrunas ar potenciālajiem sadarbības partneriem, piemēram, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju par piemērota aprīkojuma izvēli iecerēto aktivitāšu īstenošanai un lektoru piesaisti to realizēšanai. Centra darbība būs vērsta uz bērnu un jauniešu eksakto zināšanu un prasmju attīstīšanu, bāzējoties uz zināšanām fizikā, ķīmijā un bioloģijā.

 

Projektu vadītāja
Karmena Kotāne

 

Logo rakstiem 600 x 89