Kolnasata terpi 600 x 401Rēzeknes novada pašvaldības Sakstagala pagasta pārvaldei ir apstiprināts un ir īstenots projekts Nr. 17-01-AL15-A019.2202-000005 „Tautas tērpu iegāde Sakstagala pagasta folkloras kopai „Kolnasāta”, kas tika atbalstīts biedrības „Rēzeknes rajona kopienu partnerība” Eiropas Lauksaimniecības Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” izsludinātajā 2. kārtas konkursā.


Projekta mērķis bija iegādāties tautas tērpus Sakstagala pagasta folklorai kopas “Kolnasāta” vajadzībām, lai veicinātu tradicionālās kultūras mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu un iedzīvotāju iniciatīvu attīstību ceļā uz Latvijas simtgadi.

 

Projekta attiecināmās izmaksas ir 5000 EUR, no kuriem 4500 EUR publiskais finansējums, savukārt 500 EUR Sakstagala pagasta pārvaldes līdzfinansējums.


Projekta ietvaros tika iegādāti pilni tautu tērpu komplekti un jauns karogs.


Tautas tērpu iegāde un karogs folkloras kopai “Kolnasāta” Sakstagala pagastā veicinās iedzīvotāju iniciatīvu attīstību, veicinās kultūras mantojuma saglabāšanu, daudzveidību, palielinot kultūras ieguldījumu pašvaldībā un indivīda attīstībā.


Madara Broliša
Sakstagala pagasta f.k. „Kolnasāta” vadītāja
tel. 28357535
madara.brolisa@inbox.lv 

 

Logo rakstiem 600 x 89