Biedrība “VIJAMA” īstenoja Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” biedrības “Rēzeknes rajona kopienu partnerība” izsludinātā projektu konkursa 2.kārtā iesniegto projektu „Sociālo un veselības pakalpojumu attīstība” (Nr.17-01-AL15-A019.2203-000012).

 

Projekta realizācijas rezultātā tika sasniegts projekta mērķis: sociālo pakalpojumu attīstīšana un pilnveidošana, sociālo pakalpojumu pieejamības nodrošināšana Silmalas pagastā, Štikānu ciematā, sociāli mazaizsargātām iedzīvotāju grupām: pensionāriem, invalīdiem, trūcīgām ģimenēm un personām.

 

Īstenojot projektu, tika iegādātas veļas mazgājamās mašīnas, duškabīnes, gludināšanas sistēmas ar gludināšanas dēļiem, šujmašīna, mehāniskais asinsspiediena mērītājs, televizors, dators ar papildaprīkojumu.

 

Sociālā punkta izveide nodrošina bezmaksas pakalpojumu sniegšanu, dodot iespēju sociāli mazaizsargātām grupām pilnveidot sociālās vajadzības, uzlabot dzīves kvalitāti.


Projekta kopējās izmaksas sastāda EUR 9675,09, no tām EUR 8707,56 (90%) ELFLA publiskais finansējums un EUR 967,53 (10%) biedrības “Vijama” finansējums.

 

Jana Žuka
Biedrības “VIJAMA” valdes locekle

 

 

Logo rakstiem 600 x 89

 

Ilustratīvs foto no interneta resursiem