Pusa inventars 600 x 400Ir realizēts Rēzeknes novada pašvaldības ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” biedrības “Rēzeknes rajona kopienu partnerība” izsludinātā projektu konkursa 2.kārtas ietvaros iesniegtais projekts „Inventāra iegāde Pušas bērnu, jauniešu un ģimeņu brīvā laika pavadīšanas centram”(Nr.2017/AL15/2/A019.22.02/12).

 

Projekta īstenošanā Pušas pagasta bērnu, jauniešu un ģimeņu brīvā laika pavadīšanas centram ir iegādāties galda futbols, galda teniss, galda hokejs un biljards (katru pa 1 gab.).

 

Projekta attiecināmās izmaksas ir EUR 2115,00, no kurām publiskais finansējums ir EUR 1903,50. Līdzfinansējumu EUR 211,50 nodrošināja pašvaldība.

 

Mārīte Šadurska
Pušas pagasta tautas nams
t. 64646045 (pag.pārv.), m.t. 26275765
marite.sadurska@saskarsme.lv

 

 

Logo rakstiem 600 x 89

 

Publikācijas PDF formātā pieejamas šeit