veremi projekti 600 x 4002017.gada februārī Rēzeknes novada pašvaldība ir sagatavojusi un iesniegusi trīs projektus LAP programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” biedrības “Rēzeknes rajona kopienu partnerība” izsludinātā LEADER projektu konkursa 2.kārtas ietvaros. Vērēmu pagasta pārvalde informē, ka projekti ir apstiprināti un ir uzsākts darbs pie to īstenošanas.

 

1. Projekts “Vienoti dziesmā un dejā” (LAD piešķirtais Nr. 17-01-AL15-A019.2202–000011). Projekta mērķis: saglabāt tradicionālās kultūras vērtības, atbalstīt kultūras, atpūtas interešu grupu - dejotāju, dziedātāju- aktivitātes, iegādājoties Vērēmu tautas nama jauktā kora “Vējš” 15 dziedātājām tautiskās blūzes, deju kolektīva “Kūzuls” 10 dalībniecēm sieviešu kreklus, lakatus, brunčus, kurpes, 10 dejotājiem vīru vestes, bikses, kreklus un mazajām dejotājām 10 meiteņu blūzes. Pārējās tautas tērpu sastāvdaļas tiks šūdinātas nākošajā gadā, gatavojot kolektīvus 2018.gada Vispārējiem latviešu Dziesmu un Deju svētkiem. Šūšanas pakalpojumu nodrošina SIA ”Muduri”.


2. Projekts “Centra “Dzīvo vesels” izveide Sondoru ciemā” (LAD piešķirtais Nr. 17-01-AL15-A019.2203-000005). Projekta mērķis: attīstīt un pilnveidot sociālos un veselības pakalpojumus, izveidojot veselīga dzīvesveida veicināšanas centru “Dzīvo vesels”, kur pagasta iedzīvotājiem, it īpaši pusaudžiem, jauniešiem, maznodrošinātajām personām, kā arī personām ar kustību traucējumiem būs radīta iespēja pilnvērtīgi un veselīgi pavadīt brīvo laiku. Tiks veikta telpas 35,7 kvm pārbūve, ierīkojot trenažieru zāli, sanitāro mezglu, ģērbtuvi, izbūvējot uzbrauktuvi, vides pieejamības nodrošināšanai personām ar kustību traucējumiem, uzstādīt 3 kardiotrenažierus un 2 daudzfunkcionālos trenažierus fiziskajām un veselību veicinošajām aktivitātēm, kas dos iespēju iedzīvotājiem uzlabot sirds un asinsvadu, kā arī locītavu veselības stāvokli. Šobrīd tiek veikta cenu izpēte dzīvokļa pārbūvei par trenažieru zāli.


3. Projekts “Inline hokeja laukuma izveide Vērēmu pagastā” (LAD piešķirtais Nr. 17-01-AL15-A019.2201-00000). Projekta mērķis: izveidot inline hokeja laukumu (20x40m) ar “Stilmat outdoor inline” segumu un bortiem ar vārtiem, radot Rēzeknes novada un Latgales reģiona mērogā unikālu sabiedriskās sporta infrastruktūras objektu un popularizēt inline hokeju, kas ļautu dažādot Rēzeknes novada skolu sporta stundas, ieviest jaunas sporta/interešu izglītības programmas, veicinātu Vērēmu pagasta un Rēzeknes novada iedzīvotāju aktīvu un veselīgu dzīvesveidu, lietderīgu brīvā laika pavadīšanu. Inline hokejs pasaulē ir populārāks nekā ledus hokejs, jo nav nepieciešama ledus uzturēšana un saldēšana. Tas ir humānāks par ledus hokeju, jo tajā ir mazāk spēka spēles, arī izmaksu ziņā tas ir lētāks par ledus hokeju.


Šobrīd projekta ietvaros ir sagatavota pamatne inline hokeja laukuma (20x40m) izbūvei un slēgti līgumi par Stilmat outdoor inline segumu izgatavošanu, piegādi, montāžu, marķēšanu un bortu izgatavošanu un uzstādīšanu. Ņemot vērā laika apstākļus, laukuma izbūves darbi tiks turpināti pavasarī.

 

Informāciju sagatavoja projektu vadītāja Laimdota Melne
info@veremi.lv tālr. 64605901