No 2023.gada 17.aprīļa līdz 2023.gada 17.maijam izsludināta atklāta projekta konkursa iesniegumu pieņemšanas 14.kārta Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2.„Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”

 

14.kārtas pieejamais publiskais finansējumu: 185299,64 EUR

 

Rīcībai 2.2. “Iedzīvotāju iniciatīvu attīstība, mūžizglītība” - 130299,64 EUR.

 

Rīcībai 2.3. “Sociālo un veselības pakalpojumu attīstība” - 55000,00 EUR.

 

Detalizētu informāciju par attiecināmajām izmaksām skat. sludinājumā zemāk.

 

Iesniegšanas veidi

tikai elektroniski – Lauku atbalsta dienesta (LAD) elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS) https://eps.lad.gov.lv/login

!Lai iesniegtu projekta iesniegumu, obligāts nosacījums ir reģistrēties kā LAD klientam. Piereģistrējoties par LAD klientu, pieeja E-pieteikšanās sistēmai (EPS) tiek automātiski piešķirta - tiek izveidots EPS lietotājs un uz klientu reģistrācijas veidlapā norādīto e-pastu tiek nosūtīta visa informācija par EPS lietotāju. Par reģistrāciju:https://www.lad.gov.lv/lv/ka-klut-par-lad-klientu .

 

Pilns sludinājuma teksts

Projektu vērtēšanas metodika - pamatdokuments projektu vērtēšanā un punktu piešķiršanā.

Atbalsta pretendenta pašnovērtējuma veidlapa

 

MK noteikumi un rokasgrāmatas atrodamas ŠEIT https://www.lad.gov.lv/lv/katalogs/192-darbibu-istenosana-saskana-ar-sabiedribas-virzitas-vietejas-attistibas-strategiju

 

Kontaktinformācija: tālr.: 26363497, e-pasts: info@rezeknespartneriba.lv, Facebook: @rezeknespartneriba.lv.