No  2018.gada 8.janvāra līdz 22.februārim izsludināta atklāta projekta konkursa iesniegumu pieņemšanas 5.kārta Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.1. „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” (kārta noslēgta).

 

 

Konkursa 5. kārtā pieejamais publiskais finansējums: 122 018, 03 EUR 

 

Rīcība „1.1. Uzņēmējdarbības uzsākšana”

Mērķis: atbalstīt jaunu produktu, pakalpojumu attīstību, jaunas uzņēmējdarbības vides veidošanu dažādās ražošanas nozarēs un jaunu pakalpojumu vietējiem iedzīvotājiem izveidē

 

122018,03 EUR    

  

Iesniegšanas veidi

 

!Lai iesniegtu projekta iesniegumu, obligāts nosacījums ir reģistrētries kā LAD klientam. Par reģistrāciju: http://lad.gov.lv/lv/jauniem-lauku-uznemejiem/klut-par-lad-klientu/

 

!Lai iesniegtu projekta iesniegumu EPS sistēmā, jākļūst arī par EPS lietotāju. Par pieteikšanos: http://www.lad.gov.lv/lv/e-pieteiksanas-sistema-eps-1/ka-klut-par-lietotaju/. Neatkarīgi no projekta pieteikuma iesniegšanas veida projektu pārskati, sākot ar nākamo gadu pēc projekta īstenošanas, būs jāiesniedz EPS sistēmā.

 

Pilns sludinājuma teksts

 

Projektu vērtēšanas metodika - pamatdokuments projektu vērtēšanā un punktu piešķiršanā


Veidlapas uzņēmējdarbības projektiem:
Saistošie dokumenti

 

Ieskaties arī:
Vadlīnijas un normatīvi

 

Infografika "KĀ IESNIEGT PROJEKTU?"

Infografika "PAVADDOKUMENTI"

Ieteikumi projekta iesnieguma noformēšanai

JAUTĀJUMI UN ATBILDES no iepriekšējām projektu kārtām