No 2022.gada 20.aprīļa līdz 2022. gada 20.maijam izsludināta atklāta projekta konkursa iesniegumu pieņemšanas 12.kārta Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.1. "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”.

 

12. kārtā pieejamais publiskais finansējums: 228 117,14 EUR.

 

Rīcībai 1.1. “Uzņēmējdarbības uzsākšana” - 110 000,00 EUR.

Rīcībai 1.2. “Uzņēmējdarbības attīstības veicināšana” - 118 117,14 EUR.

Detalizētu informāciju par attiecināmajām izmaksām skat. sludinājumā zemāk.

  

Iesniegšanas veidi

tikai elektroniski – Lauku atbalsta dienesta (LAD) elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS) https://eps.lad.gov.lv/login

!Lai iesniegtu projekta iesniegumu, obligāts nosacījums ir reģistrētries kā LAD klientam. Piereģistrējoties par LAD klientu, pieeja E-pieteikšanās sistēmai (EPS) tiek automātiski piešķirta - tiek izveidots EPS lietotājs un uz klientu reģistrācijas veidlapā norādīto e-pastu tiek nosūtīta visa informācija par EPS lietotāju. Par reģistrāciju: https://www.lad.gov.lv/lv/klientiem/klut-par-lad-klientu/

Pilns sludinājuma teksts

Projektu vērtēšanas metodika - pamatdokuments projektu vērtēšanā un punktu piešķiršanā.


Veidlapas sabiedriska labuma projektiem:
Saistošie dokumenti

Ieskaties arī:
Vadlīnijas un normatīvi - te publicētas saites uz skaidrojumiem, rokasgrāmatām, MK noteikumiem.

Jaunākās rokasgrāmatas atrodamas ŠEIT: https://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/19-2-darbibu-istenosana-saskana-ar-sabiedribas-virzitas-vietejas-attistibas-strategiju-235

Kontaktinformācija: tālr.: 26363497, e-pasts: info@rezeknespartneriba.lv, Facebook: @rezeknespartneriba.lv.

 

No 2022.gada 25.marta līdz 25.aprīlim izsludināta atklāta projekta konkursa iesniegumu pieņemšanas 11.kārta Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas””.

 

 

11. kārtā pieejamais publiskais finansējums: 380 290,34 EUR.

 

Rīcībai 2.1. “Saglabāts un popularizēts kultūrvēstures, dabas mantojums, uzlabota sabiedriskā infrastruktūra” - 180 290,34 EUR.

Rīcībai 2.2. “Iedzīvotāju iniciatīvu attīstība, mūžizglītība” - 100 000,00 EUR.

Rīcībai 2.4. “Sakrālā mantojuma saglabāšana” - 100 000,00 EUR.

 

 

Detalizētu informāciju par attiecināmajām izmaksām skat. sludinājumā zemāk.

  

Iesniegšanas veidi

tikai elektroniski – Lauku atbalsta dienesta (LAD) elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS) https://eps.lad.gov.lv/login

!Lai iesniegtu projekta iesniegumu, obligāts nosacījums ir reģistrētries kā LAD klientam. Piereģistrējoties par LAD klientu, pieeja E-pieteikšanās sistēmai (EPS) tiek automātiski piešķirta - tiek izveidots EPS lietotājs un uz klientu reģistrācijas veidlapā norādīto e-pastu tiek nosūtīta visa informācija par EPS lietotāju. Par reģistrāciju: https://www.lad.gov.lv/lv/klientiem/klut-par-lad-klientu/

 

Pilns sludinājuma teksts

 

Projektu vērtēšanas metodika - pamatdokuments projektu vērtēšanā un punktu piešķiršanā.

 

 


Veidlapas sabiedriska labuma projektiem:
Saistošie dokumenti

 

Ieskaties arī:
Vadlīnijas un normatīvi - te publicētas saites uz skaidrojumiem, rokasgrāmatām, MK noteikumiem.

 

Jaunākās rokasgrāmatas atrodamas ŠEIT: https://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/19-2-darbibu-istenosana-saskana-ar-sabiedribas-virzitas-vietejas-attistibas-strategiju-235

 

 

Kontaktinformācija: tālr.: 26363497, e-pasts: info@rezeknespartneriba.lv, Facebook: @rezeknespartneriba.lv.

 

Īss video ieskats par LEADER aktualitātēm un izmaiņām

No 2021.gada 29.novembra līdz 29.decembrim izsludināta atklāta projekta konkursa iesniegumu pieņemšanas 10.kārta Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.1. „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” (kārta noslēgta).

Lasīt tālāk...

No 2021.gada 15.janvāra līdz 15.februārim izsludināta atklāta projekta konkursa iesniegumu pieņemšanas 9.kārta Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.1. „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” (kārta noslēgta).

Lasīt tālāk...