Biedrība „Rēzeknes rajona kopienu partnerība”

Rēzeknes novada pašvaldības ēkas 1.stāvs, 12.kab.
Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV- 4601
 64607183

 info@rezeknespartneriba.lv

 

 

Darba laiks

 

Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
  08:00-16:30     08:00-16:30     08:00-16:30     08:00-16:30     08:00-16:30  

 

Klientu pieņemšana pēc iepriekšēja pieraksta!


 

Izpilddirektore 

Stratēģijas administratīvā vadītāja Ineta Elksne

 

 26363497
 ineta.elksne@rezeknespartneriba.lv 

 

 

Projektu koordinatore Kristīne Seņkāne

 

27479312
 kristine.senkane@rezeknespartneriba.lv 

 

 

Grāmatvede Veronika Jakovļeva


20222782
 veronika.jakovleva@rezeknesnovads.lv 

 

 

REKVIZĪTI
Biedrība "Rēzeknes rajona kopienu partnerība"
Reģ. Nr. 40008122543
A/S „Citadele banka”
Kods: PARXLV22
Konta Nr. LV17PARX0005562170001

 

 

REKVIZĪTI ELFLA projektam
Biedrība "Rēzeknes rajona kopienu partnerība"
Reģ. Nr. 40008122543
Projekta Nr. 16-00-A019.400-000011
Valsts Kase, kods: TRELLV22
Konta Nr. LV60TREL9166033001000