Seminaru norises karte 392 x 600Jaunam gadam sākoties, biedrība “Rēzeknes rajona kopienu partnerība” organizē informatīvo semināru ciklu “SATIEC LĪDERI”, kas notiks Rēzeknes un Viļānu novados. Semināra ietvaros tiks sniegta informācija par LEADER finansējuma pieaistes iespējām uzņēmējdarbības un sabiedriskā labuma projektiem.

 

Uz semināru aicināti interesenti, kas plāno uzsākt vai attīstīt esošo uzņēmējdarbību, uzlabot vietējās teritorijas infrastruktūru, dažādot sabiedriskās aktivitātes savā novadā, pagastā, ciematā.

 

 

 

 

Semināru norises vietas un laiks:

 

10.01.2017. plkst.10.00 - Nautrēnu pagastā (Nautrēnu vidusskola, Dienesta viesnīcas zāle, Rogovka, Nautrēnu pag., Rēzeknes nov.);

10.01.2017. plkst.13.00 - Dricānu pagastā (Dricānu kultūras nams, Dricāni, Dricānu pag., Rēzeknes nov.);
11.01.2017. plkst.10.00 - Maltas pagastā (Kultūras nama mazā zāle, 1.maija iela, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes nov.);
11.01.2017. plkst.13.00 - Kaunatas pagastā (Jauniešu centrs “Buras”, Rāznas ielā 36, Kaunata, Rēzeknes nov.);
12.01.2017. plkst. 10.00 - Viļānos (Viļānu kultūras nama mazā zāle, Kultūras laukums 2, Viļāni, Viļānu nov.);
16.01.2017. plkst.10.00 - Rēzeknē (Rēzeknes novada pašvaldības konferenču zāle, Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzeknē) sabiedriskā labuma projektiem;
16.01.2017. plkst.13.00 - Rēzeknē (Rēzeknes novada pašvaldības konferenču zāle, Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzeknē) uzņēmējdarbības projektiem.

 

Plašāka informācija par pasākumu pielikumā, kā arī Rēzeknes rajona kopienu partnerības mājas lapā www.rezeknespartneriba.lv vai zvanot uz tālruni 64607183.

 

DARBA KĀRTĪBA

 

Satiec, uzzini un īsteno savu projekta ideju!

 

Piezīme: LEADER programmas ELFLA fonda ietvaros nav atbalstāma zivsaimniecība (t.sk. zivsaimniecības produktu pārstrāde) un lauksaimnieciskā darbība, tikai lauksaimniecības produktu pārstrāde, to realizēšana tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšana, vietējās produkcijas realizēšanai paredzētas vides radīšana vai labiekārtošana, kā arī jaunu realizācijas veidu ieviešana un to atpazīstamības tēla veidošana.