Rēzeknes biznesa inkubatora pakalpojumi pieejami 11 Latgales pašvaldību uzņēmējiem un uzņēmējdarbības uzsācējiem, tostarp Rēzeknē, Rēzeknes, Viļānu, Rugāju, Balvu, Viļakas, Baltinavas, Kārsavas, Ciblas, Ludzas un Zilupes novados. Biznesa inkubatoru mērķis ir atbalstīt jaunu, dzīvotspējīgu un konkurētspējīgu komersantu izveidi un attīstību.

 

Vairāk informācijas par pieejamo atbalstu biznesa ideju autoriem un jaunajiem komersantiem šeit.