Rēzeknes rajona kopienu partnerība informē, ka šī gada septembrī Lauku atbalsta dienestam iesniedza SVVA Stratēģijas 2015.-2020.gadam grozījumus. Grozījumi galvenokārt saistīti ar izmaiņām Rīcības plānā un projektu vērtēšanas kritērijos, ņemot vērā pirmās kārtas pieredzi un rezultatīvos rādītājus.

 

Pašlaik norisinās grozījumu apstiprināšanas process, pēc tā būs iespējams izsludināt projektu konkursa 2. kārtu, kas tiek plānota šī gada nogalē.