Pasākums notiek biedrības „Baltā māja” ieviestā projekta “NVO atvērto durvju dienas Latgales pierobežā” (Līguma identifikācijas numurs: 2016.LV/NVOF/PSA/058/47) ietvaros. Projekts ir atbalstīts programmā “NVO fonds”, ko finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

 

Pasākuma norises vieta un laiks: 29. septembris plkst.14.00 Rēzeknes nacionālo biedrību kultūras namā (Atbrīvošanas alejā 97, Rēzekne).

 

Informatīvā pasākuma mērķis ir sekmēt vietējo kopienu pārstāvju izpratnes veidošanos par pilsonisko līdzdalību un informēs par iespējām, ko demokrātijas stiprināšanā sniedz iesaistīšanās NVO.

 

Informatīvā pasākuma programma:
• izglītojoša lekcija par NVO (vadīs NVO eksperts);
• informatīvā darbnīca;
• radošā darbnīca;
• āra spēļu darbnīca pusaudžiem un bērniem;
• teātra viencēliena izrāde (biedrības “Baltā māja” teātra kopa “Mūžīgais eliksīrs”).

 

Aicinām piedalīties:
• Visu vecumu un tautību vietējos iedzīvotājus;
• Vietējo NVO un iniciatīvu grupu pārstāvjus;
• Jauniešus, skolēnus.

 

Papildus informācija: Tel. 65381707; 26191652; E-pasts: baltamaja@baltamaja.lv.

 

Informācija ir sagatavota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par informācijas saturu atbild biedrība „Baltā māja”.