Rudens rosībai un mācību gaitām sākoties, šī gada 9. septembrī arī Rēzeknes rajona kopienu partnerība (Partnerība) mēroja ceļu uz Līgatni, lai piedalītos Latvijas Lauku foruma rīkotajā mācību seminārā “Uzņēmējdarbības potenciāls laukos”.

 

Seminārā piedalījās pārstāvji no Zemkopības, Ekonomikas, Labklājības un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijām un Lauku atbalsta dienesta. Pārstāvēto nozaru eksperti dalījās informācijā par valsts atbalsta programmu un Eiropas Savienības projektu iespējām uzņēmējdarbības attīstībai laukos.

 

Semināra ietvaros dalībnieki (vietējās rīcības grupas (VRG), kā arī pārstāvji no privātā, nevalstiskā un pašvaldību sektora) darbojās tematisko darba grupu sesijās:


1) solidaritātes ekonomika – sociālā uzņēmējdarbība kopienā, sociālās uzņēmējdarbības uzsākšanas un atbalsta iespējas;
2) nozīmīgie aspekti projektu iesniedzējiem un konsultantiem LEADER programmā;
3) jaunieši uzņēmējdarbībā.


Apmācību semināra laikā iegūtā informācija un praktiskais darbs papildināja Partnerības pārstāvju zināšanas par metodēm, kā iesaistīt un veicināt jauniešus nodarboties ar uzņēmējdarbību laukos, sekmēt sociālās uzņēmējdarbības veidošanos kopienā.


Partnerības Stratēģijas ietvaros paredzēts sekmēt sadarbību ar jauniešiem un radīt vismaz 1 sociālās uzņēmējdarbības piedāvājumu. Mācību semināra laikā iegūtā informācija sekmēs Stratēģijas efektīvāku īstenošanu VRG teritorijā.