Biedrības „Rēzeknes rajona kopienu partnerība” projektu konkursa 1. kārtas ietvaros izvērtētie projektu pieteikumi šī gada 28. jūnijā tika iesniegti Lauku atbalsta dienestā tālākai vērtēšanai. No 28.06.2016. līdz 28.09.2016. vērtēšanu veic Lauku atbalsta dienesta Austrumlatgales reģionālā lauksaimniecības pārvaldē.

Projektu vērtēšanas ilgums LAD var pagarināties, ja ir nepieciešama papildinformācija. 

Vietējās rīcības grupu projektu vērtēšanas rezultāti atrodami Lauku atbalsta dienesta mājas lapā: http://www.lad.gov.lv/?module=content&do=edit_object&object_id=5289 

Pateicamies visiem projektu iesniedzējiem par ieguldīto laiku un darbu projektu sagatavošanā un izstrādē!