Rēzeknes novada partnerība turpina darbu pie sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas izstrādes 2023.-2027.gadam, lai piesaistīt ELFLA fonda finansējumu un īstenot LEADER pasākumu savā darbības teritorijā.

 

Partnerībai ir ļoti svarīgs Rēzeknes novada uzņēmēju, jauniešu, pašvaldību, nevalstisko organizāciju un iedzīvotāju padomju interešu pārstāvju viedoklis par sadarbības iespējām, dalības nepieciešamību dažādos starpteritoriālos un  starptautiskos projektos un aktivitātēs.

 

Tikai 7- 10 minūtes Jūsu veltītā laika ir liela vērtība mūsu darbam turpmākajos piecos gados. Lūdzu, aizpildiet aptauju, atverot saiti https://www.visidati.lv/aptauja/2013154774/. Anketa ir anonīma, un tajā iegūtie dati tiks izmantoti tikai rezultātu analīzei apkopotā veidā.

 

Aktuālā informācija par stratēģijas izstrādes gaitu pieejama Rēzeknes novada partnerības mājaslapā www.rezeknespartneriba.lv  un sociālajos tīklos facebook /rezeknespartneriba.lv un instagram/rezeknespartneriba.