Majaslapas zinam 3 2022.gada 20.maijā biedrība "Rēzeknes rajona kopienu partnerība" ir noslēgusi projektu konkursa iesniegumu pieņemšanas 12.kārtu LAP programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.1. „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” rīcībās:

  • 1.1. “Uzņēmējdarbības uzsākšana”
  • 1.2. “Uzņēmējdarbības attīstības veicināšana"

Ir apkopota operatīvā informācija par reģistrēto publisko finansējumu – skatīt ŠEIT.