Logo majaslapas zinam2021.gada 29.decembrī biedrība "Rēzeknes rajona kopienu partnerība" ir noslēgusi projektu konkursa iesniegumu pieņemšanas 10.kārtu LAP programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.1. „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” rīcībās 1.1. “Uzņēmējdarbības uzsākšana” un 1.2. "Uzņēmējdarbības attīstības veicināšana".

 

Ir apkopota operatīvā informācija par reģistrēto publisko finansējumu – skatīt ŠEIT.