Decembrī noslēdzās izglītojoši informatīvais pasākums ZOOM platformā “LEADER veiksmes maratons”, kura mērķis bija sniegt svarīgu informāciju par LEADER jauno projektu konkursu un izmaiņām nosacījumos, veidlapā un vērtēšanas kritērijos, piesaistot dažādus nozaru ekspertus.

 

Tiešsaistes pasākumos no 25.11.21.-17.12.21. piedalījās vairāk kā 60 dalībnieki to vidū biedrības “Rēzeknes rajona partnerība” teritorijā esošie uzņēmēji, kā arī interesenti, kas plāno uzsākt saimniecisko darbību.

 

Pasākumu veidoja četras tematiskas pieturas:

 

 “Iespēju kafejnīca” -  dalībnieki ieguva informāciju par uzņēmējdarbības finansējuma avotiem, par atbalsta programmām un projektiem Rēzeknes novada teritorijā.

 

 “LEADER tuvplānā”- dalībnieki saņēma informāciju par LEADER projektu konkursa 10. kārtas nosacījumiem, pieejamo finansējumu, atbalstāmajām nozarēm, projekta attiecināmajām un neattiecināmajām izmaksām.

 

 “Ekspertu kaleidoskops” – dalībnieki ieguva noderīgu informāciju, kas saistīta ar uzņēmējdarbības formas izvēli, nodokļu piemērošanu un 2022.gada aktualitātēm finanšu jomā. Pieturā tika  saņemta svarīga informācija par būvniecības nosacījumiem un aktualitātēm Rēzeknes novadā.

 

 “LEADER rokasgrāmata” – dalībniekiem bija iespēja piedalīties praktiskā nodarbībā, kur tiešsaistē Lauku atbalsta dienesta elektroniskās pieteikšanās sistēmā tika izskatītas projekta pieteikuma sadaļas, kā arī sniegti praktiski padomi projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanā. Šajā pieturā detalizēti tika izskatīti projekta iesnieguma vērtēšanas kritēriji vietējā rīcības grupā.

 

Pasākuma noslēgumā dalībnieki atzina, ka pēc informatīvi izglītojoša pasākuma ir daudz jaunu ideju, ko apdomāt un darbu, ko izdarīt, lai iesniegt kvalitatīvu un konkurētspējīgu  projekta pieteikumu.