Biedrība "Rēzeknes rajona kopienu partnerība" ir veiksmīgi noslēgusi projektu konkursa iesniegumu pieņemšanas 1.kārtu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.1. „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” rīcībā 1.1. "Uzņēmējdarbības uzsākšanas un attīstības veicināšana" un aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” rīcībā 2.1. "Saglabāts un popularizēts kultūrvēstures, dabas mantojums, uzlabota sabiedriskā infrastruktūra".

Rīcībā 1.1. "Uzņēmējdarbības uzsākšanas un attīstības veicināšana" tika iesniegti 15 projekti, rīcībā 2.1. "Saglabāts un popularizēts kultūrvēstures, dabas mantojums, uzlabota sabiedriskā infrastruktūra" 37 projekti, kopā - 52 projekti.

Sīkāka informācija par projektu konkursa rezultātiem un pieprasīto publisko finansējumu atrodama ŠEIT.