Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020.
gadam pasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība" ietvaros projekts
“Velo tūrisma attīstība Austrumlatvijā, pieslēdzoties starptautiskajam Velomaršrutu tīklam EuroVelo11”
Projekts Nr. 19-00-A019.332-000002

 

Aktivitāte "Semināru cikls II"

 


Darbsemināri Latgales velotūrisma attīstības stratēģijas 2021- 2027 izstrādei, ieviešanai un
velotūrisma iesaistei


7. seminārs "Latgales velotūrisma attīstības stratēģija 2021-2027: prioritāro rīcību apspriešana".

 

 

26. maijs Seminārs

Mērķis: Darbseminārs ar kopīgu devumu stratēģijas un vienas reģiona zīmolvedības vērtības stiprināšanai.


Mērķauditorija: TIC, pašvaldību tūrisma speciālisti, partnerību projektu vadītāji, kam ir saskarsme ar tūrismu (plānošana, projekti), Latgales tūrisma profesionālās asociācijas, uzņēmēji, tūrisma pakalpojumu sniedzēji – komersanti.


Norises vieta: Zoom tiešsaistē 26.05.2021., saite tiks nosūtīta uz dalībnieka e-pastu pēc reģistrācijas. Pieteikšanās saite: https://tinyurl.com/3rk2ebn4. Darba kārtība ŠEIT.