Lūdzam projektu iesniedzējus, kas plāno iesniegt pieteikumu UZŅĒMĒJDARBĪBAS jomā papīra formātā, ārējā datu nesējā papildus projekta iesnieguma elektroniskajai versijai pievienot arī ieskenētu aizpidītu un parakstītu uzskaites veidlapu par saņemto de minimis atbalstu, ko mums sistēma lūdz pievienot kā obligātu dokumentu.

VISUS projektu iesniedzējus, kas plāno iesniegt pieteikumu papīra formātā, lūdzam projekta pieteikuma veidlapu, pretendenta deklarāciju un uzņēmējdarbības projektiem arī de minimis veidlapu CAURAUKLOT KATRU ATSEVIŠĶI, un pieteikuma veidlapas elektronisko versiju aicinām saglabāt vienā failā.

Pateicamies par sapratni! 

Aicinām savlaicīgi ierasties mūsu birojā pieteikuma reģistrēšanai un apliecinājuma par saņemšanu izsniegšanai, tā kā katra pieteikuma reģistrēšanai nepieciešamā informācija tiek ievadīta manuāli EPS sistēmā iesniedzēja klātbūtnē.

EPS lietotājus aicinām izmantot iespēju iesniegt projektu elektroniski EPS sistēmā.

Atlikušas tikai trīs dienas projektu pieteikumu iesniegšanai (līdz 20.maijam) – lai izdodas, un gaidām jūsu pieteikumus!