Lauku eksporta klubu izveides iniciatīvu šomēnes aizsāka “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” (LLKC) un “Latvijas Lauku forums” (LLF) ar Deivida Berija (David Berry) iniciatīvu, lai iedrošinātu esošos un topošos reģionu uzņēmējus domāt par savas produkcijas eksportu.

 

Lauku eksporta klubu iniciatīva darbojas divos līmeņos – nacionālajā un reģionālajā. Nacionālajā līmenī tā ir vadības grupa, kurā iesaistījušies dažādu organizāciju, institūciju un uzņēmumu pārstāvji, kas brīvprātīgi strādā ciešā sadarbībā, lai kopīgi katrs savas kompetences ietvaros sniegtu atbalstu uzņēmējiem ārpus Rīgas. Reģionālajā līmenī ir izveidotas koordinatoru grupas. Tajās darbojas LLKC reģionālie pārstāvji un vietējās rīcības grupas, kā arī citi vietējās attīstības veicinātāji.

Paredzēts, ka Eksporta klubos bez dalības maksas varēs piedalīties ikviens interesents – mākslinieki, mājražotāji, amatnieki, lauksaimnieki, visi tie, kas plāno uzsākt uzņēmējdarbību, jau esoši uzņēmēji un citi.

 

Pirmās Lauku eksporta kluba tikšanās jau norisinājušās Ozolniekos, Valmierā, 17. maijā būs Saldū, bet 24. maijā Rēzeknē. Šobrīd Eksporta klubu programma izstrādāta desmit mēnešiem, katrā pētot konkrētu tēmu – kapacitātes analīze, tirgus un produkta izpēte, ceļš līdz tirgum, iespēju radīšana, pārdošanas noteikumi, likumdošana, dokumentācijas sagatavošana, finanses un apdrošināšana, darbības nodrošināšana un attīstība.

 

Lauku Eksporta klubu ideja balstīta uz Lielbritānijas Kambrijas reģiona pieredzi, kur līdzīga principa iniciatīva dažādās krīzes situācijās, savedot kopā uzņēmējus un iedzīvotājus, palīdzēja tiem sadarboties, diskutēt un dalīties ar idejām, kā dažādot nodarbošanās veidus konkrētā teritorijā, tādējādi uzlabojot reģiona ekonomisko situāciju.

 

Programma un pieteikšanās kārtība ŠEIT

 

Priecāsimies par Jūsu atsaucību! Pieteikumus gaidām līdz 23. maijam!

 

Ineta Elksne, Rēzeknes rajona kopienu partnerība
info@rezeknespartneriba.lv, tālr. 26363497
Skaidrīte Baltace, Rēzeknes Uzņēmēju biedrība
reub@inbox.lv, tālr. 20221185

 


P.S. Būsim pateicīgi, ja pārsūtīsiet šo informāciju saviem kolēģiem, uzņēmējiem un citiem interesentiem, kam arī būtu interese iesaistīties Latvijas Lauku eksporta klubā.