Afisa finansesinvesticijas15.11. samazinataEiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība" ietvaros projekts “Tūristam draudzīgs Latgales uzņēmējs digitalizācijas laikmetā”, Projekta Nr. 19-00-A019.332-000007


Aktivitāte "Semināru cikls II"

 

Seminārs “Finanšu un investīciju plānošana, rīcības tūrisma produktu attīstībai un pilnveidei”

 

Mērķis: Ņemot vērā pieaugošo nenoteiktību uzņēmējdarbības vidē, rosināt uzņēmējus, ņemot talkā pavisam vienkāršus paņēmienus un visiem viegli pieejamus rīkus, aktīvāk pievērsties uzņēmuma ilgtermiņa un īstermiņa finanšu plānošanai, atbildot uz jautājumiem: Kā veidojas pašizmaksa? Kā samazināt pašizmaksu? Kā plānot naudas plūsmu? Kā aprēķināt, vai investīcijas atmaksāsies?


Mērķauditorija: Latgales reģiona uzņēmēji, tūrisma uzņēmēji, kā arī uzņēmēji, kuri vēlas uzsākt darbību tūrisma un atpūtas biznesā, ar nelielām priekšzināšanām Excel izmantošanā. Vienā grupā maksimāli 15 dalībnieki.


Ko uzņēmējs iegūs: Konkrētu, ikdienā pielietojamu informāciju par uzņēmuma finanšu plānošanu - pašizmaksu, naudas plūsmu, investīciju atdevi. Iespēju šīs zināšanas izmēģināt un pielietot praksē, izstrādājot jaunu tūrisma produktu. Seminārs būs ļoti vērtīgs tiem, kuri vēlas izprast pašizmaksas veidošanās pamatprincipus un investīciju atmaksāšanos. Vērtīgs seminārs, lai saprastu, kā piespiest finanses strādāt savā labā.


Norises vietas:
Zoom tiešsaiste 25.11.2020., saite tiks nosūtīta uz dalībnieka e-pastu pēc reģistrācijas. Moderators Sandra Igaune 29122990, e-pasts latgales.uznemejs@gmail.com.

 

Lai piedalītos seminārā, pieteikšanās obligāta. Pieteikšanās, aizpildot pieteikuma anketu https://tinyurl.com/y59jqvr3

 

DARBA KĀRTĪBA un rekomendējamās tehniskās prasības dalībnieka datortehnikai: ŠEIT.

 

Seminārs ir bez maksas.

 

Vairāk informācijas savā partnerībā:

 

Projekta mērķis: Veicināt uzņēmējdarbības attīstību Latgalē, izmantojot e-vides piedāvātās iespējas un apmācot uzņēmējus darbam ar tūristiem. Projekta realizācija ir iespēja sekmēt uzņēmējdarbības attīstību, tas ir ilgtermiņa ieguldījums Latgales reģiona uzņēmējdarbībā. Plānots, ka projekta rezultāts – Latgales reģiona uzņēmējdarbības attīstības stratēģija - būs viens no pamatiem, ko vietējās rīcību grupas iekļaus savās Sabiedrības virzīta vietējās attīstības stratēģijās, tādējādi paredzot aktivitātes uzņēmējdarbības attīstībai jaunajā plānošanas periodā. Projekta ietveros plānots organizēt apmācību ciklus – semināru ciklus visās sešās Latgales reģiona vietējās rīcību grupās, aptverot 19 novadu teritorijas (Aglonas, Baltinavas, Balvu, Ciblas, Dagdas, Daugavpils, Ilūkstes, Kārsavas, Krāslavas, Līvānu, Ludzas, Preiļu, Rēzeknes, Riebiņu, Rugāju, Vārkavas, Viļakas, Viļānu un Zilupes).

 

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē https://tinyurl.com/y3as5cka

 

 

velo logo