Afisa video 800 x 953Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība" ietvaros projekts “Tūristam draudzīgs Latgales uzņēmējs digitalizācijas laikmetā”, Projekta Nr. 19-00-A019.332-000007


Aktivitāte "Semināru cikls II"

 

Mērķis: Uzņēmēju iepazīstināšana un iedrošināšana darboties pašiem un veidot sava uzņēmuma vizuālās identitātes materiālu, ņemot talkā pavisam vienkāršus un visiem viegli pieejamus palīgrīkus.


Mērķauditorija: Latgales reģiona uzņēmēji/ ar priekšzināšanām video veidošanā. Vienā grupā maksimāli 15 dalībnieki.


Ko uzņēmējs iegūs: plaša spektra informāciju, kur paša spēkiem veidot reklāmas klipiņus par savu uzņēmumu bez maksas, kā arī tiks iepazīstināts ar mūsdienu video reklāmas tendencēm video saturam sociālajos medijos. Seminārs būs ļoti vērtīgs tiem, kuri vēlas izprast reklāmas tapšanas aizkulises, kas paši vēlas veidot reklāmas video un apgūt video montāžas pamatprincipus. Mūsdienās ir pieejamas daudz un dažādas aplikācijas un programmas, lai tās lietotu nav jābūt profesionālim, ir nepieciešams tikai neliels ieskats piedāvājumā, izklāsts kā to pielietot un iedvesma darboties pašiem! Vērtīgs seminārs, lai izskaistinātu un atdzīvinātu savu sociālo mediju laikjoslas ar profesionālu saturu.


Norises vietas, moderatori:

  • Zoom tiešsaistē 20.11.2020, saite tiks nosūtīta uz dalībnieka e-pastu pēc reģistrācijas.
    Moderators Marika Rudzīte-Griķe 29443621, e-pasts latgales.uznemejs@gmail.com.

 

  • Zoom tiešsaiste 27.11.2020., saite tiks nosūtīta uz dalībnieka e-pastu pēc reģistrācijas.
    Moderators Sandra Igaune 29122990, e-pasts latgales.uznemejs@gmail.com.

 

Semināra DARBA KĀRTĪBA un rekomendējamās tehniskās prasības dalībnieka dator un foto tehnikai: ŠEIT

 

Lai piedalītos seminārā, pieteikšanās obligāta. Pieteikšanās, aizpildot pieteikuma anketu https://tinyurl.com/y27yyt88

 

Seminārs ir bez maksas.

 

Vairāk informācijas savā partnerībā:

 

Projekta mērķis: Veicināt uzņēmējdarbības attīstību Latgalē, izmantojot e-vides piedāvātās iespējas un apmācot uzņēmējus darbam ar tūristiem. Projekta realizācija ir iespēja sekmēt uzņēmējdarbības attīstību, tas ir ilgtermiņa ieguldījums Latgales reģiona uzņēmējdarbībā. Plānots, ka projekta rezultāts – Latgales reģiona uzņēmējdarbības attīstības stratēģija - būs viens no pamatiem, ko vietējās rīcību grupas iekļaus savās Sabiedrības virzīta vietējās attīstības stratēģijās, tādējādi paredzot aktivitātes uzņēmējdarbības attīstībai jaunajā plānošanas periodā. Projekta ietveros plānots organizēt apmācību ciklus – semināru ciklus visās sešās Latgales reģiona vietējās rīcību grupās, aptverot 19 novadu teritorijas (Aglonas, Baltinavas, Balvu, Ciblas, Dagdas, Daugavpils, Ilūkstes, Kārsavas, Krāslavas, Līvānu, Ludzas, Preiļu, Rēzeknes, Riebiņu, Rugāju, Vārkavas, Viļakas, Viļānu un Zilupes).

 

 

logojosla