E videEiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” ietvaros projekts

 

“Tūristam draudzīgs Latgales uzņēmējs digitalizācijas laikmetā”

(projekts Nr. 19-00-A019.332-000007)
Mācībās integrēta Latgales uzņēmējdarbības attīstības stratēģijas sagatavošana

 

“E –vides piedāvātās iespējas”

 

Aktivitāte “Semināru cikls I”

 

 

1. seminārs “Uzņēmēja vizuālā identitāte”, semināra programma ŠEIT.

Plānotie semināru datumi sešās Latgales Partnerībās: 11.05.2020 Ludza, 12.05.2020 Balvi, 13.05.2020 Preiļi, 14.05.2020.Krāslava, 15.05.2020 Daugavpils, 19.05.2020 Rēzekne.

2. seminārs “Sociālo mediju profilu sakārtošana & efektīva to lietošana”, semināra programma ŠEIT.

3. seminārs “Mājaslapas un reklāmas materiālu izveide”, semināra programma ŠEIT.

 

Dalība semināros bezmaksas, vietu skaits ierobežots. Izvēloties datumu un tēmu, uzņēmējs var izvēlēties, kurā partnerībā apmeklēt semināru.

 

Sakarā ar izsludināto visā valsts teritorijā ārkārtējo situāciju, semināri plānojas maijā, bet sekojiet informācijai par datumiem, semināru norises vietām vai to norisi attālināti.

 

Pieteikuma veidlapU lejuplādēt ŠEIT.

 

Uzņēmēju pieteikšanās tikai e-vidē, aizpildot anketu ŠEIT.

 

 

Rēzeknes rajona kopienu partnerība – izpilddirektore Ineta Elksne, +371 26363497, info@rezeknespartneriba.lv;

 

Ludzas rajona partnerība – koordinatore Sandra Palma, +371 29413335, ludzaspartneriba@inbox.lv;
Preiļu rajona partnerība – valdes locekle Valija Vaivode, +371 22026684, preilupartneriba@inbox.lv;
Balvu rajona partnerība – Stratēģijas administratīvā vadītāja p.i. Ieva Leišavniece, + 371 29450940, ieva.leisavniece@yandex.com;
Krāslavas rajona partnerība – koordinatore Zane Ločmele, +371 25608232, kraslavaspartneriba@inbox.lv
Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība „Kaimiņi” – koordinatore Inga Krekele, +371 29184640, inga.krekele@gmail.com.

 

 

Semināri Ekspertes Ilzes Deņisovas (e-pasts: ilze.denisova@gmail.com) “E –vides piedāvātās iespējas” vadībā, multimēdiju dizainere/e-koncepta veidotāja ar darba pieredzi Dānijas kultūras institūtā, reklāmas aģentūrā “Marana Production”, dizaina zīmola “Malvine.lv”, e-veikalu e-komercijas pakalpojumu “BaticIn” veidotāja .