logo partnerBiedrība "Rēzeknes rajona kopienu partnerība" informē, ka ir pabeigta 8.kārtā iesniegto projektu vērtēšana. Projektus izvērtēja vietējās rīcības grupas projektu vērtēšanas komisija saskaņā ar apstiprinātajiem projektu vērtēšanas kritērijiem, un pēc vērtējumā iegūtajiem punktiem projekti tika sarindoti. Rindojumu var apskatīt šeit:

 

1.1.rīcības projektu rindojums

1.2.rīcības projektu rindojums

 

Lēmumi par projektu iesniegumu atbilstību SVVA stratēģijai vai par projektu noraidīšanu atbalsta pretendentiem tiks nosūtīti EPS saskaņā ar Ministru kabineta Noteikumu Nr.590 (no 13.05.2015.) 50.punktā noteiktajiem termiņiem.

 

Tālāk projektu pieteikumus izvērtēs Lauku atbalsta dienesta speciālisti rindojuma secībā.

 

!!! Sakarā ar EPS sistēmas specifiku pēc projekta izvērtēšanas VRG un iesniegšanas LAD Pretendenti pieteikumā redz LAD pešķirto projekta numuru, savukārt VRG piešķirto projekta numuru Jūs varat redzēt, pie projekta pārskata izvēloties "Izdrukāt apliecinājumu" (skat.attēlā).

izdrukat parskatu bilde