eurovelofoto 600 x 4502019. gada 8.oktobrī ARPC “ZEIMUĻS” konferenču zālē notika starpteritoriālā projekta Nr. 19-00-A019.332-000002 „Velo tūrisma attīstība Austrumlatvijā, pieslēdzoties starptautiskajam Velomaršrutu tīklam EuroVelo11” seminārs, ko biedrība “Rēzeknes rajona kopienu partnerība” organizēja kā turpinājumu 7.oktobrī Ludzas Partnerības teritorijā iesāktajam semināru ciklam “Semināru cikls I”.


Semināru cikls I ir viena no projekta aktivitātēm un sastāv no septiņiem semināriem, pa vienam katrā Partnerībā – Ludzas, Rēzeknes, Preiļu, Gulbenes, Balvu, Krāslavas, Daugavpils un Ilūkstes. Semināru cikla mērķis ir veikt Austrumlatvijas tūrisma SVID analīzi, noteikt tūrisma Stratēģijas attīstības virzienus un vienoties par Austrumlatvijas velomaršrutu kartes izstrādes konceptu. Izrunājot katrā Partnerībā visus šos jautājumus, tiks sagatavots kopsavilkums par reģionu.


Semināra darbība tika organizēta divos posmos – atskaite par projekta ietvaros paveikto un darbs grupās, veicot reģiona SVID analīzi, tādējādi gatavojot pamatu Austrumlatvijas tūrisma stratēģijai. Semināra laikā dalībnieki diskutēja arī par Austrumlatvijas velomaršrutu kartes veidu un sastāvu. 


Semināra galvenie eksperti - Līga Kondrāte, Santa Paegle un Andris Klepers. Semināru apmeklēja, aktīvi darbojās un diskutēja tūrisma pakalpojuma sniedzēji, pašvaldību un TIC pārstāvji, vietējie uzņēmēji, velotūristi un citi interesenti.

 

 

Projekts tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība" ietvaros. Vairāk par projektu var uzzināt vadošā partnera BDR „Ludzas rajona partnerība” mājas lapā: http://ludzaspartneriba.lv/sadarbibas-projekti/starpteritoriala-sadarbiba/velo-turisma-attistiba-austrumlatvija-piesledzoties-starptautiskajam-velomarsrutu-tiklam-eurovelo11-

 

 

velo logo