000"Rēzeknes rajona kopienu partnerība" informē, ka ir pabeigta 7.kārtā iesniegto projektu vērtēšana. Projektus izvērtēja vietējās rīcības grupas projektu vērtēšanas komisija saskaņā ar apstiprinātajiem projektu vērtēšanas kritērijiem, un pēc vērtējumā iegūtajiem punktiem projekti tika sarindoti. Rindojumu var apskatīt LAD mājas lapā vai šeit:

 

2.1. rīcības rindojums;

2.2. rīcības rindojums;

2.3. rīcības rindojums.

 

Lēmumi par projektu iesniegumu atbilstību SVVA stratēģijai vai par projektu noraidīšanu tiks sagatavoti un parakstīti ar drošu elektronisko parakstu, un atbalsta pretendentiem tiks izsūtīti uz pretendenta projekta iesniegumā norādīto elektroniskā pasta adresi saskaņā ar Ministru kabineta Noteikumu Nr.590 (no 13.05.2015.) 50.punktā noteiktajiem termiņiem.

 

Tālāk projektu pieteikumus izvērtēs Lauku atbalsta dienesta speciālisti rindojuma secībā.

 

!!! Sakarā ar EPS sistēmas specifiku pēc projekta izvērtēšanas VRG un iesniegšanas LAD Pretendenti pieteikumā redz LAD piešķirto projekta numuru, savukārt VRG piešķirto projekta numuru Jūs varat redzēt, pie sava projekta pārskata EPS izvēloties "Izdrukāt apliecinājumu" (skat.attēlā).

 

izdrukat parskatu bilde