foto raksts 600 x 3802019.gada 15.maijā biedrība "Rēzeknes rajona kopienu partnerība" ir noslēgusi projektu konkursa iesniegumu pieņemšanas 7.kārtu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” rīcībās 2.1. “Saglabāts un popularizēts kultūrvēstures, dabas mantojums, uzlabota sabiedriskā infrastruktūra”, 2.2. “Iedzīvotāju iniciatīvu attīstība, mūžizglītība”, 2.3. “Sociālo un veselības pakalpojumu attīstība”.

 

Ir apkopota operatīvā informācija par projektu konkursa rezultātiem un pieprasīto publisko finansējumu ŠEIT.