https blogs images.forbes.com alejandrocremades files 2018 07 desk 3139127 1920 1200x773Biedrība "Rēzeknes rajona kopienu partnerība" informē, ka ir pabeigta 6.kārtā iesniegto projektu vērtēšana. Projektus izvērtēja vietējās rīcības grupas projektu vērtēšanas komisija saskaņā ar apstiprinātajiem projektu vērtēšanas kritērijiem, un pēc vērtējumā iegūtajiem punktiem projekti tika sarindoti. Rindojumu var apskatīt LAD mājas lapā vai ŠEIT.


Lēmumi par projektu iesniegumu atbilstību SVVA stratēģijai vai par projektu noraidīšanu atbalsta pretendentiem tiks izsūtīti pa pastu ierakstītā vēstulē uz projekta iesniegumā norādīto adresi saskaņā ar Ministru kabineta Noteikumu Nr.590 (no 13.05.2015.) 50.punktā noteiktajiem termiņiem.


Tālāk projektu pieteikumus izvērtēs Lauku atbalsta dienesta speciālisti rindojuma secībā.

 

!!! Sakarā ar EPS sistēmas specifiku pēc projekta izvērtēšanas VRG un iesniegšanas LAD Pretendenti pieteikumā redz LAD pešķirto projekta numuru, savukārt VRG piešķirto projekta numuru Jūs varat redzēt, pie projekta pārskata izvēloties "Izdrukāt apliecinājumu" (skat.attēlā). 

 

izdrukat parskatu bilde