2015.gada 30.septembrī notika stratēģijas izstrādes darba sanāksme, kuru apmeklēja 46 Rēzeknes un Viļānu novadu iedzīvotāji. Sanāksmes laikā iedzīvotāji tika iepazīstināti ar biedrības „Rēzeknes rajona kopienu partnerība” darbību, stratēģijas izstrādes posmiem un darbību īstenošanas iniciatīvām (vietējās ekonomikas stiprināšanas un vietas potenciāla iniciatīvām).

Iedzīvotāji piecās darba grupās strādāja pie vietējās rīcības grupas vīzijas, mērķu un rīcību izstrādes. Katras komandas ietvaros dalībnieki individuāli balsoja par saviem prioritārajiem mērķiem. Katram mērķim ir norādīts savākto punktu skaits, tādējādi izceļot mērķa nozīmīgumu grupas dalībnieku vidū un veidojot prioritāro secību. Līdz ar to katra no grupām formulēja savu redzējumu par vēlamo dzīves kvalitāti „Rēzeknes rajona kopienu partnerības” teritorijā 2020.gadā.

Plānotais Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas izstrādes termiņš ir 2015. gada decembris.
Aicinām iesniegt savus priekšlikumus līdz 2015. gada 30. oktobrim, elektroniski sūtot informāciju uz e-pastu: ineta.elksne@rezeknespartneriba.lv 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vairāk foto galerijā