Projekta konference 08.05.2019.Balvi 713 x 1000Rēzeknes rajona kopienu partnerība piedalīsies projekta “Velo tūrisma attīstība Austrumlatvijā, pieslēdzoties starptautiskajam Velomaršrutu tīklam EuroVelo11” atklāšanas konferencē, kas notiks 2019.gada 8.maijā Balvu novada muzejā (Brīvības ielā 46, Balvi, Balvu novads). Projekts tiek īstenots Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” ietvaros.

 

 

Projekta mērķis: Veicināt velotūrisma attīstību Austrumlatvijas reģionā, marķējot velo maršrutu „EuroVelo11”, tādējādi popularizējot Austrumlatviju kā Eiropas velo tūrisma galamērķi, sekmējot klimta pārmaiņu mazināšanos, ceļojot „zaļi” un sekmējot uzņēmējdarbības attīstību velomaršruta pieguļošajās teritorijās.

 

 

Plašāka informācija par projektu ŠEIT