Laika periodā no 05.11.15. līdz 19.11.15. biedrība „Rēzeknes rajona kopienu partnerība” aicina visus interesentus iepazīties ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015. – 2020. gadam sagatavoto projektu un izteikt savus priekšlikumus.

Apspriešanas sanāksme notiks 12.11.2015. plkst. 13:00 Rēzeknes novada domes konferenču zālē (Atbrīvošanas aleja 95A).

 

Rakstiski priekšlikumi iesniedzami līdz 19.11.2015. nosūtot uz e-pastu:ineta.elksne@rezeknespartneriba.lv, norādot iesniedzēja kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu un tālruni).

Stratēģijas projekts izstrādāts Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākumā „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)”.

  • Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015. – 2020. gadam projekts (lejupielādēt šeit)
  • Pielikums - stratēģijas darba grupu izstrādātie attīstības scenāriji (lejupielādēt šeit)