titulbildeLatvijas lauki ir lieliska vieta, kur dzīvot, strādāt un viesoties!


Latvijas lauku kopienu parlaments (LLKP) ir Latvijas lauku foruma (LLF) organizēts pasākums, kas notiks jau ceturto reizi nākamgad, 2019.gada 6. un 7. jūnijā Jelgavas novada Zaļenieku pagastā. Pasākums pulcēs ap 200 pašvaldību, uzņēmēju, NVO, valsts pārvaldes pārstāvjus un akadēmiķus, lai divu dienu garumā „uz galda” liktu diskusijas par mūsdienīgiem laukiem ar attālināto nodarbinātību, inovatīviem sabiedrības līdzdalības rīkiem, viedām tehnoloģijām, mobiliem pakalpojumiem, jaunām zemes apsaimniekošanas metodēm un jaunu kultūru ieviešanu un citām iniciatīvām, kas uzsāktas gan Latvijā, gan Eiropā.

 

Pasākuma tematiskais virziens:
Kas ir mūsdienīga dzīvošana laukos? Depopulācija, sabiedrības novecošanās, infrastruktūras un pakalpojumu pieejamība, tehnoloģiskā attīstība, realitātes un virtualitātes sinerģija un konflikti, ekonomiskā paradigmu maiņa ir daļa no izaicinājumiem, kas sekmē jaunu dzīvesstilu iniciatīvu veidošanos laukos. 2019. gada vasarā biedrība „Latvijas Lauku forums” kopā ar partneriem radīs vidi Latvijas un Eiropas jauno iniciatīvu aktualizēšanai, sniedzot iespēju pārmaiņu ieviesējiem identificēt domubiedrus, esošajiem aktīvistiem gūt jaunas idejas un iedvesmu, esošajiem pilsētniekiem – iedrošinājumu uzdrīkstēties un vietējiem, reģionāliem un nacionāliem politikas veidotājiem - apzināt esošo likumdošanas un atbalsta instrumentu atbilstību lauku realitātei.

 

Parlamenta vēsture:
1. Latvijas Lauku kopienu parlaments notika 2013. gada 7. un 8. jūnijā Preiļu, Vārkavas, Līvānu, Aglonas un Riebiņu novados, kas saveda, rosināja un radīja sadarbību, pārliecību par aktīviem laukiem un rīcības plānu līdz 2015. gadam;
2. Latvijas Lauku kopienu parlaments notika 2015. gadā no 3. līdz 5. jūnijam Līgatnē. Pasākumā tika diskutēts par lauku un mazpilsētu kopienu izaicinājumiem, lai rastu risinājumus, iespējas lauku reģionu attīstībai, izaugsmei un ilgtspējai.
3. Latvijas Lauku kopienu parlaments notika 2017. gadā no 15. līdz 18. jūnijam Kandavā. Kopīgi tika izstrādāta rezolūcija Latvijas lauku nākotnei, kurā dalībnieki atbalstījuši 10 būtiskākos virzienus lauku nākotnes attīstībai nākamajiem diviem gadiem, paužot nepieciešamību iekļaut vairākus punktus nākamajam Latvijas Nacionālajā attīstības plānam, Lauku attīstības programmai pēc 2020. gada, Reģionālajās attīstības pamatnostādnēm pēc 2019. gada, Sabiedrības virzītai vietējai attīstībā pēc 2020. gada, kā arī Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādnēs pēc 2018. gada. Parlamenta dalībnieki rosinājuši Ministru kabineta un NVO memoranda padomei aktīvi rīkoties, lai Ministrijas un pašvaldības uzlabotu tiesisko vidi dažādu funkciju deleģēšanai nevalstiskām organizācijām, kā arī veicinātu sabiedrības iespējas iesaistīties caurspīdīguma veicināšanā valsts pārvaldē un pašvaldību darbā.

 

Informāciju par parlamenta norisi, aktualitātēm un pieteikšanās kārtību varēs iegūt mājas lapā: www.laukuforums.lv. Par biedrību Latvijas Lauku forums vairāk uzziniet mājas lapā www.llf.partneribas.lv, kā arī sociālajos tīklos:www.facebook.com/laukuforums www.instagram.com/laukuforums/

 

Informatīvie materiāli par to, kas ir LLF:

Infografika 1

Inforgrafika 2

Infografika 3

Inforgrafika 4

Infografika 5

Metodiskais materiāls

 

Lai priecīgi šajā simtgades gadā! Visu to labāko vēlot,
Biedrības "Latvijas Lauku forums" komanda

 

Latvijas Lauku forums,
LLF biroja tel. 28855427
llf.partneribas.lv  | facebook.com/laukuforums