Šī gada 25.-28. septembrī Rēzeknes rajona kopienu partnerība (Partnerība) kopā ar citām vietējās rīcības grupām, Latvijas Lauku foruma un Zemkopības ministrijas pārstāvjiem piedalījās Eiropas LEADER asociācijas organizētā starptautiskā konferencē “LEADER RELOADED: the ELARD Conference on the Heartbeat of the LEADER Community” par LEADER pieejas īstenošanas rezultātiem, secinājumiem un nākotnes redzējumu.


Konferences laikā Partnerība piedalījās semināros, diskusijās un mācību braucienā par LEADER finansējuma apguvi.


Mācību brauciena laikā tika apskatīti vairāki uzņēmējdarbības un sabiedriska labuma objekti, kas izmantojuši LEADER iespējas savai attīstībai:


1) māla skulptūru dārza izveide Aldeia da Terra, ko apsaimnieko biedrība un izgatavo māla skulptūras pēc tradicionālas metodes, kā arī organizē darbnīcas bērniem un darbu izstādes. Biedrība ir atradusi savdabīgu veidu tradicionālās māla veidošanas pielietojumam mūsdienu izpildījumā – pēc pasūtījuma no māla tiek izgatavoti cilvēku portreti - nelielas figūriņas. Šādi darbi ir ļoti pieprasīti, un klientu loks esot plašs – gan Portugāle, gan arī citas valstis;


2) fonds Fundação Eugénio de Almeida ar LEADER atbalstu ir izveidojis kultūrvēstures mantojuma objektu katalogu, apzinot un aprakstot VRG “Monte” teritorijā esošo reliģisko organizāciju rīcībā esošas senlietas, tādējādi nodrošinot informācijas pieejamību un veicinot kultūras mantojuma saglabāšanu;


3) Be Aromatic – agronoma un dizainera apvienība, uzņēmums, kas 3 ha platībā ar bioloģiskām metodēm audzē garšaugus, aromātiskos un krāšņumaugus, ko pārdod svaigā vai žāvētā veidā delikatešu veikaliņiem un restorāniem. Tirdzniecībai uzņēmums ir izveidojis savu zīmolu un dažādus iepakojumus. Uzņēmums audzē arī dārzeņus un olīvas, kā arī piedāvā floristikas pakalpojumus;


4) viesu nams Evora Inn Chiado Design, kas LEADER projekta ietvaros veica istabiņu pārbūvi un jaunas jumta istabiņas ar balkonu izveidi vecpilsētas centrā;


5) restorāna Dona Laura izveide un iekārtošana, 5 jaunu darba vietu radīšana. Restorānā piedāvā uzkodas un vietējos vīnus, uz tas ir izstrādājis īpašu pieeju – darba laiks nesakrīt ar vairākumu restorānu darba laiku, kas padara šo vietu pievilcīgu klientiem.


Savukārt starptautiskās sadarbības platformā tika iepazīti un izvērtēti citu valstu sadarbības piedāvājumi un dibināti kontakti ar citu valstu vietējām rīcības grupām sadarbības projektu īstenošanai.


FOTOGALERIJA


Konferences prezentācijas atrodamas šeit: https://leaderconference.minhaterra.pt/programme.T20.php


Informatīvais materiāls par Latviju: https://leaderconference.minhaterra.pt/rwst/files/I100-LATVIA.PDF