2016.gada 19.februārī Zemkopības ministrija ir pieņēmusi lēmumu Nr.9.1-7/5/2016 „Lēmums par sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas apstiprināšanu”. Ar šo lēmumu biedrības „Rēzeknes rajona kopienu partnerība” izstrādātājai Rēzeknes un Viļānu novadu attīstības stratēģijai ir piešķirts finansējums no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 1 699 096,93 EUR apmērā.

Projektu konkursu izsludināšana tiek plānota marta vidū, bet projektu pieteikumu pieņemšana notiks no aprīļa vidus līdz maija vidum.

 

Ar apstiprināto stratēģiju var iepazīties šeit.

MK noteikumu Nr.590 (13.10.2015.) atbalsta saņemšanas nosacījumi, projektu veidlapas atrodamas šeit.

Lauku atbalsta dienesta informācija par pasākumu atrodama šeit.

Tuvākajā laikā biedrība paziņos par semināru norisi, kurā stāstīsim kā aizpildīt projekta veidlapas. Sekojiet līdzi informācijai.

Jautājumi un konsultācijas par atbalsta nosacījumiem un projektu iesniegumu sagatavošanu, Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzeknē (1.st.12 kab.), piesakoties pa tel. 26363497 vai e-pastu ineta.elksne@rezeknespartneriba.lv