Uzklikšķini!Vasaru noslēdzot, 31.augustā tā vietā, lai baudītu pēdējās vasaras dienas, Rēzeknes un Viļānu novadu jaunieši, nevalstisko organizāciju, uzņēmumu un pašvaldību pārstāvji pulcējās biedrības “Rēzeknes rajona kopienu partnerība” (Partnerība) rīkotajā konferencē „Kā būt sabiedriski un ekonomiski aktīvam jaunietim”. Konference ar vairāk nekā 50 dalībniekiem noslēdza Partnerības projekta “Jauniešu pilsoniskās līdzdalības atklāsmei “Izzini, atklāj un izveido!”” īstenošanu.


Vasaras sākumā 20 jaunieši piedalījās 3 dienu darbnīcā un uzzināja, kādas ir pilsoniskās līdzdalības formas un iespējas, uzklausīja vietējo aktīvistu pieredzes stāstus par brīvprātīgo darbu, pašvaldības atbalstu un jauniešu iespējām NVO sektorā, kā arī paši ģenerēja projektu idejas, kuras pēc tam īstenoja savā teritorijā. Informācija par darbnīcas norisi šeit. Īstenotās iniciatīvas jaunieši prezentēja konferencē, daloties savā pieredzē un sniedzot atbildes uz interesējošiem jautājumiem.


Projekta noslēguma konferencē tika novērtēti un nostiprināti projekta rezultāti, demonstrēts izstrādātais videomateriāls, aizpildītas projekta novērtējuma anketas, kā arī organizētas paneļdiskusijas un darba grupas. Apkopojot novērtējuma anketas, secināts, ka jauniešu dalība projekta aktivitātēs ir bijusi ļoti vērtīga, ne tikai izglītojot par pilsoniskās līdzdalības tēmu, bet arī paverot durvis uz jauniem kontaktiem un iespējām, kas tika nostiprinātas konferences laikā – NVO, uzņēmumu un pašvaldības pārstāvji diskutēja par tālākām savstarpējās sadarbības iespējām ar jauniešiem. Konferences laikā jauniešiem bija iespēja dzirdēt pieredzes stāstus, kā arī saņemt noderīgus padomus par sociālo uzņēmējdarbību (Ingūna Semule, sociālais uzņēmums “Puordare”), pašvaldības resursiem, kas pieejami jauniešiem (Guntis Rasims, Rēzeknes novada pašvaldība) un to, kā sevi motivēt sasniegt savus mērķus (Daina Kriviņa, eksperte mērķu sasniegšanā).


Konferences darba grupu laikā jaunieši ar dažādu nozaru pārstāvjiem diskutēja par pilsoniskās līdzdalības tēmām: pašvaldības, iestāžu, uzņēmumu un jauniešu sadarbība; brīvprātīgais darbs; lietderīgas brīvā laika pavadīšanas aktivitātes. Paneļdiskusijās tika meklēti veicinošie un kavējošie faktori, nepieciešamie uzlabojumi, risinājumi. Darba grupu īss kopsavilkums: analizējot rezultātus, visās trīs darba grupās dominē atziņa, ka jauniešiem ir nepieciešams organizators, kas tos iesaista, uzrunā, motivē, uzklausa. Jauniešiem ir daudz ideju un iniciatīvu, tie ir aktīvi un gatavi iesaistīties sabiedriskajā dzīvē, taču ar viņiem ir personalizēti jāstrādā, lai radītu interesi un pārvarētu kūtrumu, kautrību, u.c. Katra negatīvā pieredze, ko jaunieši guvuši saskarē ar organizācijām, kad to iniciatīvas nav tikušas atbalstītas vai tie netika uzklausīti, demotivē jauniešus būt pilsoniski aktīviem, tāpēc jau sākotnēji svarīgi veidot pozitīvu dialogu.


Piecu stundu garumā konferencē tika izdiskutēti neskaitāmi jauniešiem aktuāli jautājumi, pārrunātas jauniešu aktivitāšu perspektīvas, ģenerētas jaunas idejas. Darba grupu apkopojumi tiks nodoti NVO, pašvaldībām, jauniešu lietu speciālistiem un citiem interesentiem, lai veicinātu attiecīgo jomu uzlabošanu atbilstoši jauniešu paustajam viedoklim.


Projekts noslēdzās ar ievērojamiem rezultātiem – jaunas zināšanas un pieredzi ieguva 20 Rēzeknes un Viļānu novadu jaunieši, uzklausot 5 NVO (Latvijas Pilsoniskā alianse, Latvijas Lauku forums, jauniešu biedrība klubs „Māja”, biedrība „LOBS”, biedrība „Color Active”) pieredzes stāstus; realizētas 4 jauniešu brīvprātīgās iniciatīvas (ideju projekti) vietējā teritorijā, iesaistot vairāk nekā 40 brīvprātīgos; izstrādāts izglītojoši informatīvs video par pilsoniskās līdzdalības aktivitātēm; konferences darba grupu kopsavilkums (situācijas analīze), iesaistot NVO, uzņēmumu un pašvaldību pārstāvjus.


Partnerība lepojas ar pilsoniski aktīvajiem jauniešiem kopienā, kuri izrādīja interesi un iesaistījās projektā! Lai jums daudz radošu ideju jaunām iniciatīvām un sabiedriskām aktivitātēm!

 

FOTOGALERIJA

 

 

 

 

Uzziņai: Projekts “Jauniešu pilsoniskās līdzdalības atklāsmei “Izzini, atklāj un izveido”” Nr. 2018.LV/NVOF/DAP/MIC/018 tiek īstenots ar Sabiedrības integrācijas fonda atbalstu Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „NVO fonds” ietvaros.