Semināros tiks sniegta informācija par SVVAS 2014.-2020.gadam (Rēzeknes un Viļānu novadiem) mērķiem un rīcībām, vērtēšanas kritērijiem un ministru kabineta noteikumiem, kas saistīts ar projektu iesniegumu sagatavošanu, t.sk. būvniecības procesa realizācijai nepieciešamajiem dokumentiem un prasībām.
Projekta iesniedzēji, kuri plāno uzsakāt vai attīstīt uzņēmējdarbību LEADER programmas ietvaros, tiks informēti par valsts atbalsta programmas Altum aizdevumu iespējām.

Datums Darba kārtība
Rēzeknes novada pašvaldības konferenču zālē (Atbrīvošanas aleja 95 A, Rēzekne)
30.03.2016.

 10.00-12.00 SVVA mērķi un rīcības, 1. kārtas projektu iesniegšanas norise, vērtēšanas kritēriji (Administratīvā vadītāja)

12.00-12.30 Būvniecības procesa realizācijai nepieciešamie dokumenti un prasības (Būvvaldes pārstāvis)

12.30-13.00 Valsts atbalsta programmas Altum iespējas uzņēmējdarbībā (Altum pārstāvis)

Viļānu kultūras nams (Kultūras laukums 2, Viļāni, Viļānu novads)
05.04.2016.

10.00-12.00 SVVA mērķi un rīcības, 1. kārtas projektu iesniegšanas norise, vērtēšanas kritēriji (Administratīvā vadītāja)

12.00-12.30 Būvniecības procesa realizācijai nepieciešamie dokumenti un prasības (Būvvaldes pārstāvis)

12.30-13.00 Valsts atbalsta programmas Altum iespējas uzņēmējdarbībā (Altum pārstāvis)

Konkursa 1. kārtā pieejamais publiskais finansējums 650 000 EUR, t.sk.:

  • Rīcība 1.1. Uzņēmējdarbības uzsākšanas un attīstības veicināšana - 425 000 EUR
  • Rīcība 2.1. Saglabāts un popularizēts kultūrvēstures, dabas mantojums, uzlabota sabiedriskā infrastruktūra - 225 000 EUR.
    Uz semināru var pieteikties, zvanot uz tālr:. 26363497 vai e-pastu: ineta.elksne@rezeknespartneriba.lv 

Informējam, ka grupu semināri par projektu iesniegumu veidlapas aizpildīšanu tiks rīkoti aprīļa vidū (pirms iesniegumu pieņemšanas uzsākšanas).