Šī gada 14. jūnijā noslēgusies trīs dienu jauniešu personību darbnīca “Izzini, atklāj un izveido!”, kas tika organizēta biedrības “Rēzeknes rajona kopienu partnerība” (Partnerība) SIF projekta “Jauniešu pilsoniskās līdzdalības atklāsmei “Izzini, atklāj un izveido”” ietvaros.

 

Darbnīca notika Rēzeknes novada Griškānu pagastā, viesu namā “Zaļā sala”, tajā piedalījās 20 Rēzeknes un Viļānu novadu aktīvākie jaunieši. Darbnīcu vadīja starptautiska mēroga eksperte mērķu sasniegšanā, trenere un koučs Daina Kriviņa.

 

“Iedvesma”, “idejas”, “motivācija”, “zināšanas”, “jauni kontakti”, “stereotipu laušana”, “viss ir iespējams” – šādiem vārdiem jaunieši ir raksturojuši savas atziņas un nākotnes apņemšanās pēc darbnīcas noslēguma, un šo apņemšanos rezultātā Rēzeknes un Viļānu novadā tiks īstenotas 4 dažādas idejas-iniciatīvas, ko jaunieši realizēs pašu spēkiem. Daudziem tā būs pirmā projekta īstenošanas pieredze.

 

Darbnīca norisinājās trīs dienu garumā. Pirmajā dienā, kuras tēma bija “Izzini!”, dalībnieki jau agrā rīta stundā pulcējās darbnīcas norises vietā, lai dotos uz Rīgu, kur apmeklēja dažādas organizācijas, kas aktīvi piedalās sabiedriskajos procesos un nodarbojas ar interešu pārstāvniecību. Tā Latvijas Pilsoniskā alianse iepazīstināja jauniešus ar NVO kā attīstības instrumentu un arī darba vietu, brīvprātīgā darba nozīmi darba tirgū, Latvijas Lauku forumā jaunieši tika informēti par attīstības un sadarbības tīkla iespējām savā reģionā, iepazina, kā uzlabot savu dzīves vidi, un jauniešu organizācijas “Klubs “Māja”” pārstāvji pavēra skatu uz Eiropas Savienības programmām un aktivitātēm, ko jaunieši var izmantot, kā arī dalījās savā pieredzē. Garā un informācijas bagātā diena nebūt nebija galā, uzsākot mājupceļu,– darbošanās un iepazīšanās turpinājās autobusā un viesu namā, pārrunāti iespaidi, iespējas.

 

Otrā darbnīcas diena sākās ar rīta rosmi jau plkst.08.00. Dienas tēma bija “Atklāj!”, un dalībniekiem bija iespēja dzirdēt reālus pieredzes stāstus: Biedrības “LOBS” pārstāvis dalījās stāstījumā par biedrības darbu un pieredzi, sadarbības iespējām, Jānis Šaudiņš informēja par pašvaldības atbalstu jauniem cilvēkiem un Aija Vanaga dalījās ar brīvprātīgā darba iespējām Latvijā un ārzemēs. Tieši lektoru stāstījums un komunikācija jauniešiem visspilgtāk palika atmiņā otrās darbnīcas dienas kontekstā, un daudzi atzina, ka ir iedvesmojušies un atvērušies jaunām iespējām, tieši pateicoties lektoriem. Gūtā informācija tika izmantota lietderīgi, un dalībnieki apvienojās grupās, lai izstrādātu paši savas projekta ideju, ko varētu īstenot savā teritorijā. Visas dienas garumā dalībnieki darbojās grupās, veidoja video par darbnīcas tēmu, prezentēja savas idejas un bija aktīvi līdz pat vēlam vakaram.

 

Trešā darbnīcas diena ar tēmu “Izveido!” sākās tikpat agri un moži, un par spīti iepriekšējo divu dienu saspringtajam grafikam darbnīcas noskaņa bija aktīva un saliedēta. Šīs dienas laikā tika detalizēti izplānota ideju īstenošanas stratēģija un veidota projektu reklāma, veikti dažādi citi radoši un arī praktiski uzdevumi. Visiem dalībniekiem Partnerība pasniedza apliecinājumus par dalību darbnīcā un pilsoniskās līdzdalības veicināšanu savā teritorijā!

 

Darbnīcai noslēdzoties, projekta aktivitātes turpinās – vasaras laikā jaunieši īstenos savas idejas jeb mazos iniciatīvu projektus, kā arī vasaras beigās tiks organizēta projekta noslēguma konference, kurā dalībnieki stāstīs un rādīs savu ideju īstenošanas rezultātus. Konferencē tiks atspoguļots videomateriāls par jauniešu darbnīcu, lai plašāks skatītāju loks gūtu priekšstatu par projekta gaitu un rezultātiem.

 

Atskatoties uz aizvadītajām darbnīcas dienām un apkopojot jauniešu anketas, vidēji uz dalības brīdi darbnīcā jauniešiem bija tikai aptuvens priekšstats par pilsoniskās līdzdalības būtību, un gandrīz 80 % dalībnieku darbnīcas rezultātā guva pilnīgu tēmas izpratni, spēju ģenerēt savas idejas dzīves vides uzlabošanai. Tiešā komunikācija, iespēja diskutēt un uzdot interesējošos jautājumus, tikt iesaistītiem dažādās iniciatīvās un aktivitātēs, lai noticētu saviem spēkiem un mērķiem, dažkārt ir iztrūkstošais faktors aktīvas pilsoniskās līdzdalības nodrošināšanā, un eksperta, lektoru vadībā darbnīcas mērķis tika sasniegts pilnā apmērā – dalībnieku vairākums noslēgumā ir pauduši vēlmi iesaistīties brīvprātīgajā darbā, sākuši vairāk ticēt savai spējai ietekmēt lēmumu pieņemšanas procesus, kā arī daudzi pauda vēlmi būt aktīvākiem sava pagasta sabiedriskajā un ekonomiskajā dzīvē.

 

Darbnīcas dalībniekiem Partnerība novēl saglabāt darbnīcas laikā gūtos iespaidus, zināšanas, kontaktus un motivāciju, kā arī spēkus un neatlaidību, radošu iedvesmu savu ideju īstenošanā!

 

FOTOGALERIJA

 

Uzziņai: Projekts “Jauniešu pilsoniskās līdzdalības atklāsmei “Izzini, atklāj un izveido”” Nr. 2018.LV/NVOF/DAP/MIC/018 tiek īstenots ar Sabiedrības integrācijas fonda atbalstu Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „NVO fonds” ietvaros.

 

Logo josla