Seminars apmacibas zaleŠī gada 19.un 20.aprīlī, atklājot projektu iesniegumu pieņemšanas 1.kārtu, biedrība „Rēzeknes rajona kopienu partnerība” rīkoja apmācību seminārus potenciālajiem projektu iesniedzējiem „LEADER projektu vadība un ieviešana”. Apmācībās kopā piedalījās vairāk nekā 64 cilvēki, tostarp uzņēmēji, biedrības, pašvaldību pārstāvji, reliģiskas organizācijas un tie, kas plāno uzsākt saimniecisko darbību. 

Apmācību ietvaros dalībniekiem tika sniegta informācija par LEADER pieejas īstenošanu un SVVA stratēģiju, projektu vadības un ieviešanas pamatiem. Apmācību praktiskajā daļā dalībnieki darbojās grupās un apguva projektu iesniegumu veidlapu aizpildīšanas prasmes.

Plašāka informācija par 1. kārtas projektu konkursu un programmas nosacījumiem atrodama mājas lapā www.rezeknespartneriba.lv vai biedrības birojā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 95A, 12.kab.). Kontaktinformācija: administratīvā vadītāja Ineta Elksne, e-pasts: ineta.elksne@rezeknespartneriba.lv, tālr.: 26363497.

Apmācību prezentācijas un informatīvie materiāli:

VRG prezentācija
Projektu vadība
Projekta iesnieguma veidlapa_uzņēmējdarbība
Projekta iesnieguma veidlapa_sabiedriska labuma