Šī gada 9-13.oktobrī Rēzeknes rajona kopienu partnerība (Partnerība) piedalījās starptautiskā konferencē par godu 10 gadu LEADER pieejas īstenošanai Bulgārijā, kas vērsta uz Eiropas Savienības un trešo valstu pieredzes apmaiņu, lai veicinātu kopīgu projektu īstenošanu, kā arī sekmētu LEADER pieejas ieviešanu citās valstīs.

 


Trīs dienas ilgajā konferencē Latviju pārstāvēja vairākas vietējās rīcības grupas, kopējais konferences dalībnieku skaits – vairāk nekā 250 dalībnieku.


Konferences laikā Partnerībai bija iespēja iepazīt citu valstu pieeju LEADER programmas īstenošanā, vietējo rīcības grupu darbību un stratēģiju īstenošanas pieredzi, finansējuma apguvi, kā arī plānotos un īstenotos LEADER projektus.


Konferences laikā Partnerība piedalījās semināros, diskusijās un tematiskā mācību braucienā par LEADER finansējuma apguvi. Savukārt starptautiskās sadarbības platformā tika iepazīti citu valstu VRG sadarbības piedāvājumi un dibināti kontakti ar Bulgārijas LEADER Asociācijas vadību un vietējām rīcības grupām, kā arī tika stiprināta sadarbība ar Latvijas vietējās rīcības grupām.

 

FOTOGALERIJA