21. septembrī biedrība “Rēzeknes rajona kopienu partnerība” (Partnerība) piedalījās Latvijas Lauku foruma rīkotajā pasākumā (forumā), kas notika Iecavas novadā 21.-22. septembrī. Pasākuma laikā apskatītas sekojošas tēmas: LEADER pieejas īstenošanas pieredze -  iedzīvotāju aktivizēšana un ietekme uz teritorijas attīstību, iesaistīto partneru sadarbība un lēmumu pieņemšanas process.

 

 

Pasākuma laikā Partnerība prezentēja LEADER projektu produktus: lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības “Viļāni” piena produkciju (jogurtus) un SIA “Gravtex” unikālus koka dekoratīvos 3D paneļus. Projekti iesniegti Partnerības SVVA stratēģijas mērķa ”Attīstīta daudznozaru uzņēmējdarbība “ ietvaros.

 

Noslēgumā tika apskatīti LEADER projekti biedrības „Bauskas rajona lauku partnerība” teritorijā (Brukna un Pīlādži).

 

graxtexgravtexvilani