Šī gada septembrī apritēja desmit gadu kopš biedrības “Rēzeknes rajona kopienu partnerība” (Partnerība) dibināšanas sapulces, kas tika sasaukta 2007. gada 19. septembrī. Partnerība darbojās toreizējā Rēzeknes rajona teritorijā, un šobrīd tā ietver Rēzeknes novada un Viļānu novadu teritorijas.

 

Darbības laikā ir gan turpinātas iesāktās iniciatīvas, gan īstenotas jaunas idejas, taču Partnerības mērķis ir palicis nemainīgs – sekmēt teritorijas ilgtspējīgu ekonomisko un sociālo labklājību, sniedzot iespēju lauku iedzīvotājiem piesaistīt LEADER programmas Eiropas Lauksaimniecības Fonda lauku attīstībai finansējumu uzņēmējdarbības attīstībai, teritorijas sakārtošanai un sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai.

 

 

Tādēļ, godinot šo zīmīgo jubileju, pasākumā piedalījās Partnerības dibinātāji, biedri, Padome, atbalsta un sadarbības partneri. Pasākuma laikā pēc svinīgām uzrunām un 10 gadu darbības apskata tika pasniegti pateicības raksti par ieguldījumu Partnerības attīstībā, savukārt pasākuma izskaņā apmeklētājus priecēja Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolas saksofonistu kvartets.

 

Partnerība pateicas pasākuma viesiem, kas rada laiku un iespēju piedalīties šajā Partnerībai nozīmīgajā un svinīgajā mirklī, un īpaši pateicas tās biedriem, padomes locekļiem, pašvaldībām un sadarbības partneriem par ieguldījumu Partnerības darbības attīstībā, kā arī visiem aktīvajiem iedzīvotājiem un organizācijām, kas darbojas Partnerības teritorijā un ar savu laiku, darbu, idejām, atbalstu, aktivitātēm un iesniegtajiem projektiem uzlabo reģiona dzīves vidi, labklājību un pievilcību!

 

Partnerība aicina arī turpmāk būt aktīviem un darboties –


Dabai, darbam, dzīvei savā novadā!

 

FOTOGALERIJA