Šī gada 8.augustā Rēzeknes rajona kopienu partnerība organizēja tikšanos – darba grupu ar citām Latgales vietējās rīcības grupām (VRG), lai apspriestu idejas kopīgai sadarbībai. Tikšanās laikā tika pārrunāts VRG redzējums teritorijas kopīgai attīstībai, prioritāro mērķu izvirzīšana reģionālā kontekstā un kopīgu sadarbības virzienu noteikšana.

  

Tikšanās notika viesu namā “Zaļā sala”, kurā dalībniekiem bija iespēja iepazīties ar LEADER 1.kārtas projektu konkursa ietvaros apstiprināto projektu "Dzīvosim zaļi!". Projekta ietvaros viesu namam paredzēts iegādāties saules kolektorus un saules baterijas, kā arī veļas mazgāšanas iekārtas, lai uzlabotu uzņēmuma darbības efektivitāti un padarītu tā darbību zaļāku. Vairāk par projektu lasīt publikācijā ŠEIT.