Līdz ar pavasara ienākšanu Latgalē atsākusies rosība gan dabā, gan lauku cilvēku ikdienā, un biedrība “Rēzeknes rajona kopienu partnerība” arī uzsākusi aktīvu darbu pie Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas ELFLA LEADER programmas ietvaros. Šī gada martā un aprīlī biedrība rīkoja informatīvus seminārus Rēzeknē un Viļānos, kurus apmeklēja vairāk nekā 100 cilvēku, kas interesējās par atvērtā projektu konkursa iespējām. Martā biedrība ir izsludinājusi projektu konkursu uzņēmējdarbības un sabiedriska labuma projektiem šādās rīcībās: 1.1. „Uzņēmējdarbības uzsākšanas un attīstības veicināšana” un 2.1. „Saglabāts un popularizēts kultūrvēstures, dabas mantojums, uzlabota sabiedriskā infrastruktūra” ar kopējo pieejamo publisko finansējumu EUR 650 000. 

Rīcību ietvaros finansējums pieejams uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai, kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai, lauksaimniecības produktu pārstrādei, darbinieku apmācībai. Savukārt projektiem, kuriem nav komerciāla rakstura, iespējams īstenot sabiedriska labuma aktivitātes –sakārtot kultūrvēstures un dabas objektus, uzlabot un labiekārtot vietējo teritoriju un infrastruktūru.

Projektu pieteikumu pieņemšana notiks no 20. aprīļa līdz 20. maijam. Projektu iesniedzēji var būt gan fiziskas, gan juridiskas personas, t.sk. pašvaldības, biedrības, nodibinājumi un reliģiskas organizācijas. Projektu īstenošanas teritorija – Rēzeknes novads un Viļānu novads (izņemot ar sabiedriskām attiecībām saistītas darbības, mobilo tehniku, vietējās produkcijas tirdzniecības vietas izveidi). Plašāka informācija par 1. kārtas projektu konkursu un programmas nosacījumiem atrodama mājas lapā www.rezeknespartneriba.lv vai biedrības birojā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 95A, 12.kab.). Kontaktinformācija: administratīvā vadītāja Ineta Elksne, e-pasts: ineta.elksne@rezeknespartneriba.lv, tālr.: 26363697. Informējam, ka atbalsta pretendenti, kas nolēmuši piedalīties konkursa pirmajā kārtā un plāno iesniegt projekta pieteikumu 1.1. vai 2.1. rīcībā, tiek aicināti uz apmācību semināru par LEADER projektu vadību un ieviešanu. Apmācību ietvaros tiks organizēts darbs grupās (praktiska projekta veidlapas aizpildīšana), kas notiks šī gada 19. aprīlī (uzņēmējdarbības projektiem) un 20. aprīlī (sabiedriska labuma projektiem) Rēzeknes novada pašvaldības konferenču zālē plkst. 10.00. Lai piedalītos apmācībās, nepieciešams reģistrēties (norādot vārdu, uzvārdu un apmācību dienas datumu) līdz 18.04.2016., rakstot uz e-pastu: kristine.senkane@rezeknespartneriba.lv vai zvanot uz tālr.: 27479312.

 

Semināra darba kārtība 19.04.2016. (uzņēmējdarbības projektiem)

Semināra darba kārtība 20.04.2016. (sabiedriska labuma projektiem)