LINC Lux 600 x 368Šī gada 8.-12.maijā Rēzeknes rajona kopienu partnerība (Partnerība) piedalījās ikgadējā starptautiskajā LINC (LEADER Inspired Network Community) konferencē, kas veltīta LEADER pieejas īstenošanai un vērsta uz tās dalībnieku – Eiropas vietējo rīcības grupu (VRG) – pieredzes apmaiņu.


Trīs dienas ilgajā konferencē Latviju pārstāvēja 19 vietējās rīcības grupas, kopējais konferences dalībnieku skaits - gandrīz 300 VRG pārstāvju.


Konferences laikā Partnerībai bija iespēja iepazīt citu Eiropas valstu pieeju LEADER programmas īstenošanā, vietējo rīcības grupu darbību un stratēģiju īstenošanas pieredzi, kā arī īstenotos LEADER projektus.


Konferences laikā Partnerība piedalījās darba grupās, darbnīcās un tematiskā mācību braucienā par LEADER finansējuma apguvi tūrisma attīstībai reģionā. Savukārt starptautiskās sadarbības platformā tika iepazīti citu valstu VRG sadarbības piedāvājumi un dibināti kontakti ar potenciālajiem starptautisko projektu īstenošanas partneriem, kā arī tika stiprināta sadarbība ar Latvijas vietējās rīcības grupām.

 

FOTOGALERIJA